Licencja Virtual Machine Manager Pro - 3 Hostów 3 Lata

Producent: Synology
Kod producenta: VMMPRO-3NODE-S3Y
Dostępność:
Dostępny
szt.
Cena netto: 1 662,98 zł 2 045,46 zł

Licencja Synology Virtual Machine Manager Pro pozwala w pełni wykorzystać infrastrukturę klastra VMM. Umożliwia to migrację zasobów i elastyczną skalowalność w zakresie równoważenia obciążenia i alokacji. Licencja na program VMM jest przyznawana według wielkości klastra. Oferujemy różne opcje pozwalające zaspokoić różnorodne potrzeby.

Dla programu Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro) dostępne są licencje 3-węzłowe i 7-węzłowe. Możesz utworzyć klaster VMM z maksymalnie 7 serwerami Synology NAS. Każda licencja włącza funkcje VMM Pro dla klastra w okresie jednego roku. Licencji nie można zwrócić po aktywacji. Okres prolongaty wynosi 60 dni po wyczerpaniu czasu subskrypcji, aby odnowić licencję.

  • Przed zakupem tej licencji sprawdź zgodność swojego serwera Synology NAS z programem VMM.
  • Ta licencja może być stosowana na raz tylko w jednym klastrze VMM Synology.
  • Zakupione licencje można migrować.

Licencje będą rozpowszechniane w formie elektronicznej.

Aktywacja i mapowanie

W programie Virtual Machine Manager przejdź do opcji Licencja > Menedżer maszyny wirtualnej i kliknij przycisk Dodaj. Podczas dodawania licencji serwer Synology NAS musi być podłączony do Internetu.